Systemunderhåll pågår

Vi har just nu inloggningsproblem till vår kundportal. Vi felsöker men kan inte säga när portalen öppnas igen.Om du har akut behov av:

• kalibreringsbevis kontakta, spkalibrering@sp.se
• certifikat för ledningssystem kontakta, Utskick.System@sp.se
• certifikat för produktcertifiering kontakta, Utskick.besiktning@sp.se
• certifikat inom personcertifiering kontakta, support.person@sp.se
• ELSA kontakta, elsa@sp.se